OFERTA

Pełna Oferta

Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnej oferty.

Nadzory BHP:

 • Koordynacja stanu BHP na złożonych projektach budowlanych.
 • Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas prowadzenia robót budowlanych.
 • Nadzór nad pracą firm podwykonawczych realizujących projekt.
 • Uczestnictwo lub prowadzenie narad koordynacyjnych BHP.
 • Doradztwo w zakresie sporządzania i aktualizowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
 • Zabezpieczenia terenu budowy.
 • Pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Analiza i ocena dokumentacji BHP niezbędnej przy realizacji projektów budowlanych.
 • Tworzenie i opiniowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót.

Szkolenia BHP, UDT, SEP:

 • NOWOŚĆ – Szkolenia w wirtualnej rzeczywistości przy użyciu gogli VR.
 • Szkolenia BHP online.
 • Szkolenia Wstępne BHP.
 • Szkolenia Okresowe BHP.
 • Szkolenia z I pomocy przedmedycznej.
 • Szkolenia hakowych.
 • Szkolenia tematyczne (np. praca w wykopach, na wysokości itp.) oraz miękkie, w tym związane z rozwojem personelu.
 • Szkolenia zawodowe wraz z uprawnieniami UDT na wózki jezdniowe, podesty ruchome, suwnice, wciągarki, wciągniki i inne.
 • Kursy i szkolenia  na uprawnienia SEP (D i E): G1, G2, G3, F

Stała obsługa BHP:

 • Wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP.
 • Obsługa zewnętrzna firm pod kątem BHP.
 • Regularne tworzenie analiz stanu BHP.
 • Prowadzenie rejestrów BHP.
 • Tworzenie i aktualizacja ocena ryzyka zawodowego.
 • Tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych).
 • Pomoc podczas postępowania powypadkowego.
 • Audyt BHP.
 • Doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP.
 • Pomoc w realizacji zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Ochrona środowiska.
 • Medycyna pracy.
 • Doradztwo oraz wspieranie kierownictwa w dążeniu do uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy.

Ochrona ppoż.

 • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Ekspertyzy.
 • Oceny zagrożenia wybuchem.
 • Audyty bezpieczeństwa pożarowego.
 • Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe.
 • Przeglądy gaśnic.
 • Próbne ewakuacje.

Inne:

 • Usługi fotografowania i filmowania z powietrza przy użyciu drona.

Zaufaj naszemu

Doświadczeniu

w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenia BHP

Nasze usługi obejmują także prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie szczegółowych instrukcji czy analiz, które mają na celu dostosowanie warunków pracy w danym zakładzie do wymagań BHP.

W naszej kompleksowej ofercie zawarte są również wszystkie szkolenia, które pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy.

Potrafimy w przystępny sposób przekazać swoją wiedzę, dzięki czemu osoby biorące udział w zorganizowanym szkoleniu łatwo przyswoją sobie wszelkie omawiane zagadnienia.

Nasze szkolenia nie są więc stratą czasu, a formą efektywnej pomocy. Gwarantujemy pełen profesjonalizm w każdym aspekcie naszej działalności.