Obsługa BHP

Nasza oferta w zakresie obsługi BHP obejmuje kompleksowe działania w ramach Służby BHP.

Obsługa i wsparcie BHP firm o różnym profilu działalności

 • Opracowanie dokumentacji BHP
 • Udział w opracowaniu ocen ryzyka zawodowego
 • Instrukcje i procedury BHP
 • Sprzedaż oraz przeglądy Środków Ochrony Indywidualnej
 • Medycyna pracy

Audyty

 • Zgodności prawnej
 • W zakresie systemów zarządzania

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

 • Instrukcje oraz dokumentacja
 • Ekspertyzy
 • Przeglądy
 • ATEX

Konsultacje i wsparcie w zakresie systemów zarządzania 

 • Zgodnych z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS, ISO 45001,
  ISO 5001 oraz CSR

Obsługa i wsparcie BHP firm o różnym profilu działalności

 • Opracowanie dokumentacji BHP
 • Udział w opracowaniu ocen ryzyka zawodowego
 • Instrukcje i procedury BHP
 • Sprzedaż oraz przeglądy Środków Ochrony Indywidualnej
 • Medycyna pracy

Audyty

 • Zgodności prawnej
 • W zakresie systemów zarządzania

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

 • Instrukcje oraz dokumentacja
 • Ekspertyzy
 • Przeglądy
 • ATEX

Konsultacje i wsparcie w zakresie systemów zarządzania 

 • Zgodnych z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS, ISO 45001,
  ISO 5001 oraz CSR

ul. Józefa Piłsudskiego 6/10
44-200 Rybnik
biuro@multigo.com.pl

+48 880 778 840
+48 731  336 555