Kontrakty budowlane

Firma Multigo od początku swojego istnienia świadczy usługi koordynacji BHP oraz Nadzoru/Kontroli BHP nad inwestycjami budowlanymi dla Inwestorów, Generalnych Wykonawców oraz Podwykonawców.

Koordynacja projektu

 • Opracowanie dokumentacji BHP
 • Weryfikacja dokumentacji dostarczanej przez firmy trzecie
 • Tworzenie szczegółowych raportów z kontroli przeprowadzanych na terenie budowy

Nadzór oraz kontrola projektu

 • Codzienna kontrola stanu budowy (BHP, PPOŻ i OŚ)
 • Zabezpieczenia terenu budowy (bariery, znaki, piktogramy)

Wsparcie merytoryczne

 • Szkolenia wprowadzające przed wejściem na teren budowy
 • Bieżące wsparcie kierownictwa budowy w zachowaniu odpowiedniego stanu bezpieczeństwa na projekcie
 • Doradztwo w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • Przeprowadzanie szkoleń praktycznych z zakresu BHP

Koordynacja projektu

 • Opracowanie dokumentacji BHP
 • Weryfikacja dokumentacji dostarczanej przez firmy trzecie
 • Tworzenie szczegółowych raportów z kontroli przeprowadzanych na terenie budowy

Nadzór oraz kontrola projektu

 • Codzienna kontrola stanu budowy (BHP, PPOŻ i OŚ)
 • Zabezpieczenia terenu budowy (bariery, znaki, piktogramy)

Wsparcie merytoryczne

 • Szkolenia wprowadzające przed wejściem na teren budowy
 • Bieżące wsparcie kierownictwa budowy w zachowaniu odpowiedniego stanu bezpieczeństwa na projekcie
 • Doradztwo w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • Przeprowadzanie szkoleń praktycznych z zakresu BHP

ul. Józefa Piłsudskiego 6/10
44-200 Rybnik
biuro@multigo.com.pl

+48 880 778 840
+48 731  336 555